GreenTechWorks säljer kallasfalt och lagar potthål

GreenPatch kallasfalt är en högkvalitativ miljövänlig asfaltblandning för lagning av potthål, skador kring brunnar och betäckningar samt mindre schakt. GreenPatch kallasfalt är ett genombrott i kallasfalt branschen och innehåller varken dieselolja, toluen (metylbensen), fotogen eller naftalen vilka förekommer i de traditionella kallasfalt produkterna. Utan att sänka kvaliten eller höja priserna levererar vi en miljövanlig kallasfalt för att göra våra vägar säkrare.

GreenPatch kallasfalt >


Det är enkelt att laga potthål i asfaltbeläggning med kallasfalt. Potthål uppstår i dåligt dränerade vägbanor och bildas lättare i kallt klimat. När man lagar ett pothåll med kallasfalt behöver man varken stänga av vägar eller skaffa någon specialutrustning. Med kallasfalt kan man snabbt och effektivt laga pothåll, åtgärda skador i parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag.

Potthålslagning >


Slidehammer är ett unikt verktygssystem som används för att gräva, knäcka, bryta, hugga upp betongplattor, kantsten och asfalt. Om man behöver knäcka betongplattor och kantsten, bryta upp betong, hugga upp asfalt, göra "rena" kanter kring potthål, eller hugga av rötter, Slidehammer är ett ideal verktyg. Rörelse av slaghammaren levererar upp till tio gånger kraftigare effekt än ett bräckjärn. Ingen kraft och mindre jobb!

Verktyg för potthålslagning >


  • Laga potthål med kallasfalt!
  • Kallasfalt levereras som bulk och i säckar
  • Slidehammer - ett unikt verktyg för potthålslagning