Om oss

GreenTechWorks är ett svenskt bolag med säte i Svalöv, Skåne. Verksamheten är inriktad på underhåll, reparation och anläggning av asfaltsytor, betonggolv och liknande ytor. Vi kan snabbt och effektivt laga pothåll, åtgärda skador på parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag.
Vi levererar kallasfalt till byggföretag, fastighetsförvaltare, kommunala förvaltningar och bolag, trafikverkets driftsentreprenörer samt vägföreningar. Privatpersoner köper kallasfalt lättast hos någon av våra återförsäljare.

Kontakt

Rävatofta 1495
26890 Svalöv
+46 (0)708 70 92 37

Lars Kristensson

Karta