Fråga oss om kallasfalt!

 • Vad är potthål?

  Ett potthål eller slaghål är en typ av grop som uppstår i dåligt dränerad eller utmattad asfalt. Beläggningen bryts sönder och ett hål bildas. Potthål bildas lättare i kallt klimat, genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is, vilket ger stora tömningar i beläggningen.

 • Varför blir det potthål?

  Potthål kan uppstå på grund av stora trafiklaster som får asfalten att krackelera "krokodilsprickor", de bitar av intakt beläggning som finns mellan sprickorna bryts av och slits så småningom och lossnar. Ett potthål bildas också när asfalten är gammal och det börjar lossna stenar, en liten skada växer snabbt till ett stort hål.

 • Vad är kallasfalt?

  Kallasfalt är en kall asfaltblandning som används för lagning av hål i asfalt- och betongbeläggningar. Kallasfalt inehåller upp till 2% lösningsmedel (petroleumnafta), 4-6% bitumen asfalt, 94-95% ballast (kalksten).

 • Varför använder man lösningsmedel i kallasfalt?

  För att asfaltblandningen skall vara användbar måste den ingående bitumenlösningen mjukgöras. Detta görs med tillsats av ett petroleumbaserat lösningsmedel. För att inte kostnaderna skall skjuta i höjden är de vanligaste lösningsmedlen lacknafta och diesel. Lösningsmedlet avgår när Kallasfalten ligger i hålet och bitumenlösningen blir hård. Oftast pratar man om VOC i samband med denna typ av lösningsmedel.

 • Hur mycket lösningsmedel ingår i kallasfalt?

  Det är vanligt att det ingår upp till 2% lösningsmedel. Det är stora mängder lacknafta och diesel som släpps ut i marken och luften via gatornas och vägarnas potthål.

 • Hur kan kallasfalt vara miljövänlig?

  Man använder en bitumenlösning blandad med biologiskt nedbrytbara tillsatser baserade på förnybara råvaror. Dessa tillsatser är helt fria från farliga ämnen.

 • Vad är VOC?

  Lättflyktiga organiska föreningar (av engelska ”volatile organic compounds”) är föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. VOC:er finns i massor av kemiska produkter, t.ex. färger, deodoranter och rengöringsmedel. Halten av lättflyktiga kolväten i luften påverkar både hälsa och miljö.