|byggföretag|fastighetsförvaltare|vägföreningar|kommunala förvaltningar|trafikverkets driftsentreprenörer|bensinbolag|

Säkra vägar - inga potthål

Vi levererar kallasfalt till byggföretag, fastighetsförvaltare, kommunala förvaltningar och bolag, trafikverkets driftsentreprenörer samt vägföreningar. Privatpersoner köper kallasfalt lättast hos någon av våra återförsäljare.
Vi gör underhåll, reparation och anläggning av asfaltsytor, betonggolv och liknande ytor. Typiska arbeten för oss är parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag.