Fri från petroleum

GreenPatch kallasfalt är ett genombrott i kallasfalt branschen och innehåller varken dieselolja, toluen (metylbensen), fotogen eller naftalen vilka förekommer i de traditionella kallasfaltprodukterna. Vi använder bara biologiskt nedbrytbara lösningsmedel.

Innehåller inga VOC

GreenPatch kallasfalt innehåller inga VOC (lättflyktiga organiska föreningar, av engelska ”volatile organic compounds”). Lättflyktiga organiska föreningar är föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. VOC:er finns i massor av kemiska produkter, t.ex. färger, deodoranter och rengöringsmedel. Halten av lättflyktiga kolväten i luften påverkar både hälsa och miljö.