Fördelarna med kallasfalt

GreenPatch kallasfalt levereras i bulk GreenPatch kallasfalt levereras i behändig säck eller hink GreenPatch kallasfalt fungerar i alla väder Garanterat permanent resultat med GreenPatch kallasfalt

Färdigt direkt – behändig säck eller hink

Fungerar året om i alla väder

Garanterat permanent resultat

GreenPatch kallasfalt

Perfekt miljövänligt material för lagning av potthål i asfalt- och betongbeläggningar. GreenPatch kallasfalt fungerar utmärkt att använda året om eftersom massan inte påverkas av varken vatten eller kyla. Ingående tillsatser är biologiskt nedbrytbara. Fri från petroleumbaserade lösningsmedel.

Levereras i 20 kg säck eller hink.

GreenPatch Finishing kallasfalt

Perfekt miljövänligt material för att lägga som översta lager då ytan skall vara extra hård och jämn, t.ex. vid infart till lager där handtruckar och liknande ”vippar” till vid skarven mellan betong och asfalt. GreenPatch Finishing kallasfalt fungerar utmärkt att använda året om eftersom massan inte påverkas av varken vatten eller kyla. Ingående tillsatser är biologiskt nedbrytbara. Fri från petroleumbaserade lösningsmedel.

Levereras i 20 kg säck eller hink.

REaktiv kallasfalt

REaktiv kallasfalt är en helt lösningsmedelsfri reaktiv lagningsasfalt för alla typer av vägar oavsett belastning. Typiska användningsområden är lagning av hål, större sprickor, skador vid brunnar och broskarvar. REaktiv kallasfalt används med fördel vid justeringar av brunnar och betäckningar och för att lägga i kabelschakt. REaktiv kallasfalt kan användas även i kyla.

REaktiv kallasfalt importeras från EU. Levereras i 25 kg eller 20 kg hink.

Refug 2K

Refug är en 2-komponent elastisk fogmassa som härdar snabbt och kan belastas mer eller mindre omedelbart. Produkten är avsedd för att fylla fogar och sprickor i asfalt och betong. Typiska användningsområden är sprickor och fogar i vägbanor, fogar mellan stenläggning och asfalt och mellan kantsten och asfalt.

Refug 2K importeras från EU. Levereras i 5 eller 20 kg hink eller 450 ml tub för "pistol".