Snabbt och effektivt åtgärdar skador i asfalt

Vi reparerar asfaltskador innan de blir så stora att asfaltytor behöver läggas om. Vi arbetar med kallasfalt vilket innebär att ni normalt inte behöver stänga av vägar, parkeringsplatser o dyl. Vi arbetar med GreenPatch miljövänlig kallasfalt där alla ingående tillsatser är biologiskt nedbrytbara och materialet är fri från petroleum baserade lösningsmedel.

Vi gör en besiktning av era asfaltsytor eller betonggolv. Sprickor i betong samt så kallade potthål och krackeleringar i asfalt är vår specialitet. Besiktningen görs av vår personal samt är givetvis kostnadsfri för er.Efter besiktningen utfärdar vi en offert på kostnaden för reparationen. När ni godkänt offerten så påbörjar vi arbetet med egen personal. Det är vår ambition att alla arbeten skall vara påbörjade inom två veckor från offertens godkännande.

Typiska arbeten för oss är parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag. Våra kunder är fastighetsägare, förvaltare, bensinbolag och andra organisationer med ansvar för ytor.

Potthålslagning

Vad är potthål?

Ett potthål eller slaghål är en typ av grop som uppstår i dåligt dränerad eller utmattad asfalt. Beläggningen bryts sönder och ett hål bildas. Potthål bildas lättare i kallt klimat, genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is, vilket ger stora töjningar i beläggningen.

Läs mer >

Vad är kallasfalt?

Kallasfalt är en kall asfaltblandning som används för lagning av hål i asfalt- och betong beläggningar. Kallasfalt inehåller upp till 2% lösningsmedel (petroleumnafta), 4-6% bitumen asfalt, 94-95% ballast (kalksten).

Läs mer >

Varför använder man lösningsmedel i kallasfalt?

För att asfaltblandningen skall vara användbar måste den ingående bitumenlösningen mjukgöras. Detta görs med tillsats av ett petroleumbaserat lösningsmedel. För att inte kostnaderna skall skjuta i höjden är de vanligaste lösningsmedlen lacknafta och diesel.

Läs mer >

Hur kan kallasfalt vara miljövänlig?

Man använder en bitumenlösning blandad med biologiskt nedbrytbara tillsatser baserade på förnybara råvaror. Dessa tillsatser är helt fria från farliga ämnen.

Läs mer >