Verktyg för potthålslagning

Slidehammer är ett unikt verktygssystem som används för att gräva, knäcka, bryta, hugga upp betongplattor, kantsten och asfalt. Systemet består av en manuellt opererad slaghammare och tre utbytbara verktyg.
slidehammer - huggmejsel

Huggmejsel

Används för att knäcka betongplattor och kantsten samt bryta upp betong.

slidehammer - huggjärn

Huggjärn

Används för att hugga upp asfalt, göra "rena" kanter kring potthål och för att hugga av rötter.

slidehammer - stöt

Stöt / jungfru

En mycket bra stöt för att komprimera vid ställen där man inte kommer åt med en padda, kring stolpar och nära upphöjningar. Ett idealt verktyg för att komprimera asfalt vid lagning av potthål.

Specifikationer

En Slidehammer består av två delar, ett rörformat handtag med ett tillhörande verktyg. Handtaget glider över verktyget och ger ett kraftigt slag på toppen av verktyget.
  • De utbytbara verktygen är 1000 mm långt och väger mellan 5.5 kg och 7 kg.
  • Handtaget är ergonomiskt utformat för ett bra och säkert grepp, är 860 mm långt och väger 6 kg.
  • Helt utdraget är en Slidehammer 1800 mm lång, vilket är lika med ett standard spett.
  • Mejseln och huggjärnet är tillverkade av härdat stål.
  • Slaglängden är 620 mm.

Användande

För att Slidehammer skall få full kraft är det viktigt att man lägger verktyget dikt an mot ytan som skall huggas eller kompakteras. Det blir ingen rekyl i handtaget så mejseln/stöten stannar kvar.
Kraften i slaget beror till stor del på hur mycket av slaglängden som utnyttjas, mer än operatörens kraft i slaget. Rätt använt minskas risken för förslitningsskador och ryggont hos användaren.
Eftersom mejseln/huggjärnet behåller sitt läge minskas risken för skador hos användaren och på detaljer runt området som skall huggas bort.