Användarguide

kallasfalt - steg 1 kallasfalt - steg 2 kallasfalt - steg 3 kallasfalt - steg 4

Tänk på säkerheten och miljö

  • Använd tillfälliga varningsskyltar.
  • Spärra av enligt gällande regler.
  • Släng tomma förpackningar enligt gällande avfallsregler.

Ren yta

  • Avlägsna gammal asfalt och skräp med en spade eller borste.

Häll kallasfalt

  • Överlappa kanter med 2 cm.
  • Lägg på i tunna lager för potthål som är djupare än 5 cm.
  • Häll inte ovanpå lera, gyttja eller is.

Förbrukning

  • 1 säck på 20 kg räcker till 3 stycken potthål med 30 cm diameter och 5 cm djup.