Användningsinstruktioner för bästa resultat

GreenPatch kallasfalt

Tänk på säkerheten och miljö

  • Använd tillfälliga varningsskyltar.
  • Spärra av enligt gällande regler.
  • Släng tomma säckar enligt gällande avfallsregler.

Ren yta

  • Avlägsna gammal asfalt och skräp med en spade eller borste.

Häll kallasfalt

  • Överlappa kanter med 2 cm.
  • Lägg på i tunna lager för potthål som är djupare än 5 cm.
  • Häll inte ovanpå lera, gyttja eller is.

Packa

  • Använd asfaltstöt, padda eller platta till med bilens hjul.
  • Det lagade området bör vara 10 mm högre än vägens yta.

Förbrukning

  • 1 säck på 20 kg räcker till 3 stycken potthål med 30 cm diameter och 5 cm djup.

SOPA

kallasfalt - steg 1

FYLL

kallasfalt - steg 2

PACKA

kallasfalt - steg 3

KLART!

kallasfalt - steg 4