Vad vi gör

Vi levererar GreenPatch kallasfalt till byggföretag, fastighetsförvaltare, kommunala förvaltningar och bolag, trafikverkets driftsentreprenörer samt vägföreningar. Privatpersoner köper kallasfalt lättast hos någon av våra återförsäljare.
Vi gör underhåll, reparation och anläggning av asfaltsytor, betonggolv och liknande ytor. Vi arbetar med kallasfalt och snabbt och effektivt kan laga potthål och åtgärda skador i parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag.

Kallasfalt produkter

 • Användbar ner till -20 ℃
 • Motstår frys-tö cykler
 • Exceptionell stabilitet
 • Konstant kvalitet och tillgänglighet
 • Kan lagras i över ett år
 • Permanent lagning
 • Lagning av våta potthål
 • Lätt att använda
 • Tillgänglig i hink och säck
 • Minimal beredning och inget spill
 • Ingen stripping (stenlossning)
 • Vägar öppnas för trafik omedelbart
 • Reducerar trafikolyckor
 • Utökar vägarnas livslängd

Underhåll och anläggning av asfaltytor

Snabbt och effektivt åtgärdar asfaltskador

Vi gör en kostnadsfri besiktning av era asfaltytor eller betonggolv. Typiska arbeten för oss är parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag. Våra kunder är fastighetsägare, förvaltare, bensinbolag och andra organisationer med ansvar för ytor.

Potthålslagning >

Introducerar GreenPatch kallasfalt

Ny formulering - 8 mm ballast

Miljövänlig - 100% förnybara råvaror

Tillverkas i Sverige - 24x7 tillgänglighet

Fri från petroleum baserade lösningsmedel, med biologiskt nedbrytbara tillsatser GreenPatch kallasfalt är perfekt material för potthålslagning. GreenPatch kallasfalt fungerar utmärkt att använda året om eftersom massan inte påverkas av varken vatten eller kyla.

GreenPatch kallasfalt >

REaktiv kallasfalt - en absolut nyhet

REaktiv kallasfalt är en helt lösningsmedelsfri lagningsasfalt tillverkad med miljö- och användaregenskaper i främsta rum. REaktiv kallasfalt används på alla typer av vägar oavsett belastning. Typiska användningsområden är lagning av hål, större sprickor, skador vid brunnar och broskarvar.

REaktivAsphalt (Rephalt) >

Slidehammer - ingen kraft behövs!

Vi presenterar ett unikt verktygssystem som används för att gräva, knäcka, bryta, hugga upp betongplattor, kantsten och asfalt. Systemet består av en manuellt opererad slaghammare och tre utbytbara verktyg.

Om man behöver knäcka betongplattor och kantsten, bryta upp betong, hugga upp asfalt, göra "rena" kanter kring potthål, eller hugga av rötter, Slidehammer blir ett ideal verktyg. Rörelse av slaghammaren levererar upp till tio gånger kraftigare effekt än ett bräckjärn. Ingen kraft och mindre jobb!

Verktyg för potthålslagning >
Slidehammer

Vi producerar GreenPatch kallasfalt med teknologi från USA och lagar potthål året runt. GreenPatch kallasfalt är en högkvalitativ miljövänlig asfaltblandning för lagning av skador i asfalt, t.ex potthål, skador kring brunnar och betäckningar och mindre schakt.

GreenPatch kallasfalt är ett genombrott i kallasfalt branschen och innehåller varken dieselolja, toluen (metylbensen), fotogen eller naftalen vilka förekommer i de traditionella kallasfalt produkterna.