REaktiv kallasfalt - en absolut nyhet

REaktiv kallasfalt är en helt lösningsmedelsfri lagningsasfalt tillverkad med miljö- och användaregenskaper i främsta rum. REaktiv kallasfalt används på alla typer av vägar oavsett belastning. Typiska användningsområden är lagning av hål, större sprickor, skador vid brunnar och broskarvar.

REaktiv kallasfalt

Kallasfalt produkter

 • Användbar ner till -20 ℃
 • Motstår frys-tö cykler
 • Exceptionell stabilitet
 • Konstant kvalitet och tillgänglighet
 • Kan lagras i över ett år
 • Permanent lagning
 • Lagning av våta potthål
 • Lätt att använda
 • Tillgänglig i hink och säck
 • Minimal beredning och inget spill
 • Ingen stripping (stenlossning)
 • Vägar öppnas för trafik omedelbart
 • Reducerar trafikolyckor
 • Utökar vägarnas livslängd

Kallasfalt

Underhåll och anläggning av asfaltytor

Vi reparerar asfaltskador innan de blir så stora att asfaltytor behöver läggas om. Vi arbetar med kallasfalt vilket innebär att ni normalt inte behöver stänga av vägar, parkeringsplatser o dyl. Vi arbetar med GreenPatch miljövänlig kallasfalt där alla ingående tillsatser är biologiskt nedbrytbara och materialet är fri från petroleumbaserade lösningsmedel.
Vi gör en besiktning av era asfaltsytor eller betonggolv. Sprickor i betong samt så kallade potthål och krackeleringar i asfalt är vår specialitet. Besiktningen görs av vår personal samt är givetvis kostnadsfri för er. Efter besiktningen utfärdar vi en offert på kostnaden för reparationen. När ni godkänt offerten så påbörjar vi arbetet med egen personal. Det är vår ambition att alla arbeten skall vara påbörjade inom två veckor från offertens godkännande.
Typiska arbeten för oss är parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag. Våra kunder är fastighetsägare, förvaltare, bensinbolag och andra organisationer med ansvar för ytor.

Slidehammer - ingen kraft behövs!

Vi presenterar ett unikt verktygssystem som används för att gräva, knäcka, bryta, hugga upp betongplattor, kantsten och asfalt. Systemet består av en manuellt opererad slaghammare och tre utbytbara verktyg.
Om man behöver knäcka betongplattor och kantsten, bryta upp betong, hugga upp asfalt, göra "rena" kanter kring potthål, eller hugga av rötter, Slidehammer blir ett ideal verktyg. Rörelse av slaghammaren levererar upp till tio gånger kraftigare effekt än ett bräckjärn. Ingen kraft och mindre jobb!

Slidehammer